Arheološka istraživanja
Geofizička istraživanja na položaju nekadašnjega dvorca u Lapšini, 2016. godine
Admin | 16.12.2020. 12:04

Tijekom jeseni 2016. godine u organizaciji Muzeja Međimurja Čakovec sprovedena su geofizička istraživanja nalazišta Dvorac Lapšina. Radovi su trajali od 27. do 30. listopada, a obuhvaćali su sljedeće katastarske čestice, katastarske općine Sveti Martin na Muri: 2438 i 2439. Voditeljica programa bila je Branka Marciuš, viša kustosica arheoloških zbirki Muzeja Međimurja Čakovec, a geofizičke radove izvodila je tvrtka Gearh, s voditeljem istraživanja doc. dr. Brankom Mušičem i suradnicima: Filipom Matijevićem i Margaretom Mikić. Spomenuti je program financiran sredstvima Ministarstvo kulture RH.

Arheološko nalazište Dvorac Lapšina nalazi se oko 2 kilometra zapadno od naselja Sveti Martin na Muri, na 179 metara nadmorske visine. Prema dosad poznatim podacima, pretpostavlja se kako gradnju utvrde na spomenutoj lokaciji pokreće Juraj IV. Zrinski, tijekom razdoblja 16. stoljeća, sa svrhom obrane rijeke Mure od osmanske opasnosti. Nakon Zrinskih, građevina mijenja nekoliko vlasnika, a 1698. dolazi u vlasništvo Baltazara Patačića. Pretpostavljamo da je utvrda – prestankom ratnih opasnosti – preoblikovana u dvorac, a njegov nam je izgled poznat iz djela Status familiae Patachich. Nakon Patačića, dvorac obnavljanju njegovi novi vlasnici grofovi Althan. Početkom prošloga stoljeća građevina je srušena, a građevinski materijal raznesen (Horvat 1956: 33-34).

Geofizička istraživanja s primjenom georadarske metode (GSSI SIR 3000) i geoelektričnoga kartiranja (Geoscan RM15) izvedena su na lokaciji građevine, a ukupna istražena površina iznosila je 3500 m². Svrha je radova bila utvrditi točan položaj, izgled i stanje očuvanosti. Na svim površinama istraženim georadarskom metodom udaljenost između paralelnih profila mjerenja iznosila je 0,5 metara, dok je prilikom geoelektričnoga kartiranja udaljenost mjernih točaka u oba smjera iznosila 1 metar. Dubina zahvata georadarskih snimanja iznosila je 2,5 metara.

Rezultati georadarskih istraživanja pokazali su iznimnu raznolikost u amplitudama, dubinama i tlocrtnim oblicima izmjerenih georadarskih signala. Ustanovljeno je postojanje relativno jakih signala koji su interpretirani kao ostaci arhitekture, slojevi urušavanja ili popločenja i čvrste podne strukture.

MUZEJ MEĐIMURJA ČAKOVEC
Trg Republike 5, HR 40000 Čakovec
KONTAKTI
Posjete:
Tel: +385 (0)40 310 040
E-mail: posjete@mmc.hr
Rad s djelatnicima:
T/F: +385 (0)40 313 499
E-mail: mmc@mmc.hr
RADNO VRIJEME MUZEJA
LJETNO RADNO VRIJEME: 1. travnja - 31. listopada
Ponedjeljak: od 10 do 18 sati
Utorak - Petak: od 8 do 18 sati
Subota - Nedjelja: od 10 do 16 sati
ZIMSKO RADNO VRIJEME: 1. studenog - 31. ožujka
Ponedjeljak: od 10 do 18 sati
Utorak - Petak: od 8 do 18 sati
Subota - Nedjelja: od 10 do 14 sati
Blagdanima i državnim praznicima muzej je zatvoren.
VAŽNO:
Za grupne posjete, stručna vodstva i radionice potrebna je najava telefonom na broj 040/310-040 ili mailom na: posjete@mmc.hr barem 48 sati unaprijed.
U slučaju kašnjenja grupe na dogovoreno stručno vodstvo molimo Vas da kašnjenje obavezno javite telefonski na broj 040/310-040. Ukoliko kašnjenje vremenski prijeđe u dogovoreni termin iduće grupe, stručno vodstvo neće se održati.
Za pomoć kustosa potrebno je dogovoriti se unaprijed telefonom na broj 040/313 499 ili mailom na mmc@mmc.hr.
Rad kustosa s korisnicima je od ponedjeljka do petka u razdoblju od 9:00 do 14:00 sati, uz prethodnu najavu i dogovor s kustosima pojedinoga odjela.
PRATITE MMČ NA