Javno potpisivanje ugovora za početak radova konstrukcijske obnove palače Starog grada u Čakovcu
Admin | 17. siječnja 2023.

U Muzeju Međimurja Čakovec 17.01.2023. potpisani su ugovori o izvođenju građevinskih radova na konstrukcijskoj obnovi sjeveroistočnog i sjeverozapadnog krila palače Starog grada.

 

Ugovor o izvođenju građevinskih radova u iznosu od 2.732.836,80 eura s PDV-om sklopljen je na temelju provedenog postupka javne nabave s domaćom tvrtkom Međimurje graditeljstvo. S ravnateljicom Muzeja Međimurja Čakovec, Mašom Hrustek Sobočan, ugovor je u ime izvođača radova potpisao predsjednik Uprave Međimurje graditeljstvo Goran Knežević. Na temelju rezultata javne nabave sklopljen je i ugovor s tvrtkom Capital Ing d.o.o. iz Zagreba o obavljanju stručnog nadzora konstrukcijskih radova u iznosu od 24.885,53 eura s PDV-om. Potpisnik ugovora je direktor Marko Jagačić. Tvrtka Capital Ing potpisuje i ugovor za koordinatora II – kordinarora zaštite na radu vezanog uz radove obnove palače Starog grada (MMČ) prema projektu obnove konstrukcije u iznosu od 3.375 eura s PDV-om. Potpisivanju ugovora nazočili su i župan međimurske županije Matija Posavec te pročelnica Konzervatorskog odjela u Varaždinu dr. sc. Vesna Pascuttini Juraga. Posavec je, među ostalim, naglasio kako Međimurska županija ulaže sve napore u cilju održavanja i revitalizacije međimurske kulturne baštine te da će nakon obnove Staroga grada započeti obnova kaštela Festetić u Pribislavcu, a u pripremi je i otvaranje više interpretacijskih centara diljem Međimurja.

Inače, palača Zrinskih se od 2008. godine kontinuirano obnavlja te su do danas statički sanirana dva krila, jugozapadno i jugoistočno, zajedno s glavnim i gospodarskim stubištem. Projektna dokumentacija statičke sanacije obuhvaćala je tada samo ta krila.

No, nakon potresa 29. prosinca 2020. godine, na palači su utvrđena veća oštećenja na nosivoj zidanoj konstrukciji. Glavnina ovih oštećenja uočena je upravo na prvom i drugom katu dvaju sjevernih krila (iznad vjenčaone i Izložbenog salona) koja u spomenutom razdoblju nisu bila obuhvaćena sanacijom statike. Predmet predstojećih radova bit će sanacija nastalih oštećenja u sjeveroistočnom i sjeverozapadnom krilu.

Radovi će se izvoditi prema projektu: „Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite palače Starog grada Čakovec (Muzej Međimurja Čakovec), Trg Republike 5, 40 000 Čakovec“ financiranom u visini od 100% bespovratnih sredstava Fonda solidarnosti Europske unije. U sklopu projekta do sada je napravljena kompletna dokumentacija koja je obuhvaćala izradu: elaborata postojećeg stanja sjeveroistočnog i sjeverozapadnog krila palače, provedbu konzervatorsko-restauratorskih istraživanja dvaju krila palače i izradu konzervatorskog elaborata, izradu kompletnog projekta konstruktivne obnove dvaju krila s troškovnicima te konačno i izradu revizije projekta. Kompletan projekt, još od faze prijave, radi se u suradnji s Konzervatorskim odjelom u Varaždinu.

Kraj projekta, odnosno završetak radova, predviđen je za 31. lipnja 2023. godine.

Muzej Međimurja Čakovec zahvaljuje se Međimurskoj županiji i Ministarstvu kulture i medija Republike Hrvatske na svesrdnoj pomoći i potpori.

 
ARHIVA VIJESTI
MUZEJ MEĐIMURJA ČAKOVEC
Trg Republike 5, HR 40000 Čakovec
KONTAKTI
Posjete:
Tel: +385 (0)40 310 040
E-mail: posjete@mmc.hr
Rad s djelatnicima:
T/F: +385 (0)40 313 499
E-mail: mmc@mmc.hr
RADNO VRIJEME MUZEJA
LJETNO RADNO VRIJEME: 1. travnja - 31. listopada
Ponedjeljak: od 10 do 18 sati
Utorak - Petak: od 8 do 18 sati
Subota - Nedjelja: od 10 do 16 sati
ZIMSKO RADNO VRIJEME: 1. studenog - 31. ožujka
Ponedjeljak: od 10 do 18 sati
Utorak - Petak: od 8 do 18 sati
Subota - Nedjelja: od 10 do 14 sati
Blagdanima i državnim praznicima muzej je zatvoren.
VAŽNO:
Za grupne posjete, stručna vodstva i radionice potrebna je najava telefonom na broj 040/310-040 ili mailom na: posjete@mmc.hr barem 48 sati unaprijed.
U slučaju kašnjenja grupe na dogovoreno stručno vodstvo molimo Vas da kašnjenje obavezno javite telefonski na broj 040/310-040. Ukoliko kašnjenje vremenski prijeđe u dogovoreni termin iduće grupe, stručno vodstvo neće se održati.
Za pomoć kustosa potrebno je dogovoriti se unaprijed telefonom na broj 040/313 499 ili mailom na mmc@mmc.hr.
Rad kustosa s korisnicima je od ponedjeljka do petka u razdoblju od 9:00 do 14:00 sati, uz prethodnu najavu i dogovor s kustosima pojedinoga odjela.
PRATITE MMČ NA