Uvid u muzejsku građu i muzejsku dokumentaciju

Uvjeti i način ostvarivanja uvida u muzejsku građu i muzejsku dokumentaciju utvrđeni su odredbama Zakona o muzejima i Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja uvida u muzejsku građu i muzejsku dokumentaciju.

Muzejska građa i dokumentacija daje se na uvid radi njezine znanstvene i stručne obrade, izlaganja, objavljivanja, u publicističke svrhe te za potrebe nastave i u druge opravdane svrhe. Uvid u muzejsku građu i dokumentaciju obuhvaća: pregled građe i dokumentacije, izradu preslika i presnimaka izvornika sa svrhom daljnje stručne i znanstvene obrade, objavljivanja i izlaganja.

Uvid u muzejsku građu i dokumentaciju koji ima za svrhu njezino korištenje u komercijalne svrhe uređuje se posebnim ugovorom između Muzeja i zainteresirane strane, sukladno općim aktima Muzeja i posebnim propisima.

Za ostvarivanje uvida u muzejsku građu i muzejsku dokumentaciju zainteresirana osoba podnosi pisani zahtjev na posebnom obrascu. Ispunjeni obrazac podnosi se elektroničkom poštom na adresu mmc@mmc.hr ili pisanim putem na adresu Muzej Međimurja Čakovec, Trg Republike 5, 40 000 Čakovec.

Zahtjev za ostvarivanje uvida u muzejsku građu i muzejsku dokumentaciju Muzeja Međimurja Čakovec

Rad s korisnicima je od ponedjeljka do petka u razdoblju od 9:00 do 14:00 sati, uz prethodnu najavu i dogovor s kustosima pojedinoga odjela.

 

Obveze korisnika

Korisnik je obvezan u svojim radovima, publikacijama i napisima, u kojima kao izvor koristi muzejsku građu i muzejsku dokumentaciju dobivenu na uvid, pravilno navesti izvor i podatke o vlasniku odnosno Muzeju Međimurja Čakovec.

Za publiciranje muzejske građe i muzejske dokumentacije korisnik je obvezan pismeno zatražiti posebno odobrenje ravnatelja te je dužan predati Muzeju tri primjerka publikacije u kojoj je objavio muzejsku građu ili muzejsku dokumentaciju.

MUZEJ MEĐIMURJA ČAKOVEC
 
Trg Republike 5, 40000 Čakovec
T/F +385 (0)40 313 499
EMAIL mmc@mmc.hr
LJETNO RADNO VRIJEME: 1. travnja - 31. listopada
Ponedjeljak: od 10 do 20 sati
Utorak - Petak: od 8 do 20 sati
Subota - Nedjelja: od 10 do 18 sati
ZIMSKO RADNO VRIJEME: 1. studenog - 31. ožujka
Ponedjeljak: od 10 do 18 sati
Utorak - Petak: od 8 do 18 sati
Subota - Nedjelja: od 10 do 14 sati
Blagdanima i državnim praznicima muzej je zatvoren. Rad s korisnicima je od ponedjeljka do petka u razdoblju od 9 do 14 sati, uz prethodnu najavu i dogovor s kustosima pojedinoga odjela.
PRATITE MMČ NA