Utvrda u srebrnoj žlici: pregled rezultata sustavnih arheoloških iskopavanja i geofizičkih istraživanja nalazišta Stari grad Čakovec u razdoblju od 2013. do 2018. godine
Admin | 7. rujna 2020.

Organizator: Muzej Međimurja Čakovec
Mjesto održavanja: Izložbeni salon Muzeja Međimurja Čakovec
Vrijeme trajanja: od 25. rujna (otvorenje u 19:00 sati) do 15. studenog 2020.

 

S ciljem stvaranja potpunije povijesne slike, objektivnije ocjene sadašnje spomeničke vrijednosti, te otkrivanja cjelokupne stratigrafije, Muzej je Međimurja Čakovec od 2013. godine organizator arheoloških iskopavanja i geofizičkih istraživanja ostataka utvrde čakovečkoga Starog grada.

Tako je na položaju zapadnoga dijela utvrde Staroga grada po prvi put ustanovljeno postojanje i očuvanost jedne od kružnih polukula – starije kasnosrednjovjekovne graditeljske faze – čakovečkoga burga. Ustanovljen je njezin smještaj unutar arhitektonske strukture zapadnoga bastiona, te specifičan način gradnje uvjetovan postojanjem močvarnoga terena. Analizom pokretne arheološke građe i drvenih uzoraka metodom radioaktivnoga izotopa ugljika, njeni su ostaci datirani u vrijeme druge polovice 15. i prve polovice 16. stoljeća.

Na istom su položaju iskopavani i ostatci zidova ranonovovjekovnoga zapadnog bastiona čakovečke peterokutne bastionske utvrde, a ustanovljeni su: materijal i način gradnje, temeljenje pilotima, postojanje temeljne stope i razina hodne površine te očuvanost građevine. Od ostale novootkrivene stratigrafije spomenimo vrijedne kasnonovovjekovne strukture šećerane ili jedne od prvih velikih tvornica u Čakovcu, čiju je izgradnju pokrenuo grof Juraj Feštetić sredinom 19. stoljeća.

Sustavnim pak je arheološkim iskopavanjima na jugozapadnom dijelu utvrde čakovečkoga Starog grada ustanovljeno postojanje, položaj i očuvanost ostataka ranonovovjekovne peterokutne bastionske utvrde: zemljanoga nasipa s kosnicima kao ostatka jugozapadnoga bedema, te jugozapadnoga unutarnjeg opkopa, dok je arheološkim iskopavanjem na položaju sjeveroistočnoga unutarnjeg opkopa, točnije površini zemljanoga nasipa nedaleko ulaza u ulazni bastion čakovečkoga Starog grada, ustanovljeno postojanje ostataka konstrukcije mosta kojim je premošćivan obrambeni opkop utvrde, te stratigrafija opkopa.

Sa svrhom upoznavanja šire javnosti s dosad postignutim rezultatima arheoloških sustavnih radova, ali i s namjerom upoznavanja građanstva s graditeljskom poviješću i vrijednošću sklopa čakovečkoga Starog grada, Muzej Međimurja Čakovec će krajem rujna organizirati otvorenje arheološke izložbe pod nazivom Utvrda u srebrnoj žlici. Izložba će se sastojati od plakata koji će kroz niz tekstova, fotografija, planova i povijesnih prikaza sadržavati informacije o povijesti gradnje utvrde, tijeku arheoloških istraživanja te valorizaciji i interpretaciji njihovih rezultata, a posjetitelji će ujedno imati priliku po prvi put vidjeti i rijedak nalaz srebrne žlice s urezanim grbom Zrinskih, otkrivene 2015. godine prilikom arheoloških iskopavanja sjevernoga opkopa. Ovaj izuzetan arheološki nalaz iz druge polovice 16. stoljeća, bio je osobno vlasništvo nekog od članova ove poznate plemićke obitelji, a ubraja se među najvrijedniju građu fundusa Muzeja Međimurja Čakovec. Otvorenje će biti upriličeno u Izložbenom salonu MMČ-a, 25. rujna u 19 sati, a izložbu će biti moguće razgledati do 15. studenog.

Autorica teksta:
Branka Marciuš, viša kustosica arheoloških zbirki

Naslov slike:
Poleđina zdjelice ranonovovjekovne srebrne žlice s urezanim grbom plemićke obitelji Zrinski (sinimio: Petar Sabol).

 
ARHIVA IZLOŽBI
MUZEJ MEĐIMURJA ČAKOVEC
 
Trg Republike 5, 40000 Čakovec
T/F +385 (0)40 313 499
EMAIL mmc@mmc.hr
LJETNO RADNO VRIJEME: 1. travnja - 31. listopada
Ponedjeljak: od 10 do 20 sati
Utorak - Petak: od 8 do 20 sati
Subota - Nedjelja: od 10 do 18 sati
ZIMSKO RADNO VRIJEME: 1. studenog - 31. ožujka
Ponedjeljak: od 10 do 18 sati
Utorak - Petak: od 8 do 18 sati
Subota - Nedjelja: od 10 do 14 sati
Blagdanima i državnim praznicima muzej je zatvoren. Rad s korisnicima je od ponedjeljka do petka u razdoblju od 9 do 14 sati, uz prethodnu najavu i dogovor s kustosima pojedinoga odjela.
PRATITE MMČ NA