Povijesni odjel

Povijesni odjel Muzeja Međimurja Čakovec prikuplja, čuva, obrađuje i prezentira građu iz povijesti Međimurja od početka 13. pa sve do 21. stoljeća.

Preteča Povijesnog odjela je Zbirka Narodnooslobodilačke borbe, osnovana prilikom otvaranja prvog stalnog postava Muzeja 1955. godine. S vremenom je Zbirka NOB-a prerasla u Odjel narodne revolucije, djelujući u razdoblju između 1960. i 1990. godine. U sklopu pokrenutih demokratskih promjena u Hrvatskoj, na mjesto Odjela narodne revolucije osnovao se Povijesni odjel. Novoosnovani odjel Muzeja sa svojim proširenim tematskim i vremenskim okvirom obuhvatio je do tada zanemarene dijelove međimurske povijesti. Danas proučava razdoblje od srednjega vijeka, kada se Međimurje prvi puta spominje u povijesnim izvorima 1203. godine, pa sve do suvremenog doba.

Uz predmete naslijeđene od Odjela narodne revolucije te ustupljene od Kulturno-povijesnog odjela, količina muzejske građe na Povijesnom odjelu s vremenom se povećala uz pomoć raznih donacija i otkupa. Danas Povijesni odjel obuhvaća preko 2.700 predmeta, a njegov se fundus povećava daljnjim prikupljanjem građe iz povijesti i suvremenih događaja Međimurja. Muzejska građa Povijesnog odjela 2009. godine organizirana je u jedanaest zbirki s obzirom na temu, razdoblje nastanka i vrstu muzejskih predmeta.

Povijesni odjel osim prikupljanja, čuvanja i zaštite muzejskih predmeta, provodi stručnu obradu i potrebna istraživanja u svrhu interpretiranja muzejske građe, vodi muzejske zbirke i muzejsku dokumentaciju, izlaže građu u stalnom postavu, organizira izložbe, bavi se publicističkim radom, odgovara na upite javnosti, sudjeluje u edukativnim programima te obavlja druge poslove vezane za kulturno-povijesnu baštinu Međimurja.

Stručni djelatnik:
Ana Šestak, viša kustosica, voditeljica Odjela

MUZEJ MEĐIMURJA ČAKOVEC
 
Trg Republike 5, 40000 Čakovec
T/F +385 (0)40 313 499
EMAIL mmc@mmc.hr
LJETNO RADNO VRIJEME: 1. travnja - 31. listopada
Ponedjeljak: od 10 do 20 sati
Utorak - Petak: od 8 do 20 sati
Subota - Nedjelja: od 10 do 18 sati
ZIMSKO RADNO VRIJEME: 1. studenog - 31. ožujka
Ponedjeljak: od 10 do 18 sati
Utorak - Petak: od 8 do 18 sati
Subota - Nedjelja: od 10 do 14 sati
Blagdanima i državnim praznicima muzej je zatvoren. Rad s korisnicima je od ponedjeljka do petka u razdoblju od 9 do 14 sati, uz prethodnu najavu i dogovor s kustosima pojedinoga odjela.
PRATITE MMČ NA