Radovi u Starom gradu Zrinski u punom zamahu
Admin | 4. listopada 2019.

Međimurska županija ima bogatu prošlost koja je kroz različite projekte utkana u sadašnjost, a kapitalni projekt za kulturu i turistički razvoj u Međimurskoj županiji je projekt „Rekonstrukcija i revitalizacija fortifikacije Starog grada Čakovec u suvremeni Muzej nematerijalne kulturne baštine“. Riječ je o trenutno najvećoj investiciji u kulturnom kontinentalnom turizmu Republike Hrvatske, a kompleks Starog grada Čakovec, dio kojega je i fortifikacija, zaštićeno je kulturno dobro od nacionalnog značaja. U tijeku je obnavljanje fortifikacije Starog grada Čakovec bruto površine 2.426 m² i rekonstrukcija faksimila srušene barokne zgrade iz 18.stoljeća, bruto površine 764 m².

 

U prethodnih godinu dana radova naišlo se na probleme sa statikom cijele konstrukcije i nužno je bilo odraditi radove statičke sanacije. Župan Međimurske županije Matija Posavec sa suradnicima, izvođačem radova, projektantom obišao je gradilište Starog grada Čakovec.

„Projektom će biti rekonstruirana fortifikacija Starog grada Čakovec koja će biti pretvorena u suvremeni muzej nematerijalne baštine – Riznicu Međimurja u kojoj će biti prezentirana vrijedna nematerijalna kulturna baština Međimurja kroz 9 muzejskih jedinica koji se sastoje od dva dijela. U gornjem dijelu bit će sva zaštićena kulturna dobra Međimurja, vjerovanja, mitovi i legende našeg Međimurja, a u prizemlju gdje su ćelije i prostor manjeg bastiona (nekadašnji diskač) prezentirat će se presjek nastanka same utvrde.“ rekao je župan Međimurske županije Matija Posavec. Uz klasični muzejski postav, planirani su moderni digitalni prikazi (3D mapping, hologrami, multimedijski efekti).

Prilikom obilaska gradilišta, izvođači i projektanti pojasnili su sve do sada izvedene radove. Sama rekonstrukcija barokne zgrade u visokoj je fazi završetka građevinskog dijela radova i u ovom trenutku u tijeku je priprema za polaganje fasade. U tijeku je i sanacija zida bedema od opeke i izvođenje instalacija.

Ukupna vrijednost projekta „Rekonstrukcija i revitalizacija fortifikacije Starog grada Čakovec u Muzej nematerijalne baštine“ je 45.050.447,73 kune, a ukupno prihvatljivi troškovi su u iznosu od 34.682.280,40 kuna, od čega su bespovratna sredstva u iznosu od 34.682.280,40 kune.

Projekt je sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.

Glavni korisnik i investitor je Međimurska županija, a projektni partneri su Muzej Međimurja Čakovec, Turistička zajednica Međimurske županije i Javna ustanova za razvoj Međimurske županije REDEA, ujedno i u ulozi voditelja projekta. Više detalja o samom projektu nalazi se na: www.riznica.hr (izvor: Međimurska županija)

 
ARHIVA VIJESTI
MUZEJ MEĐIMURJA ČAKOVEC
 
Trg Republike 5, 40000 Čakovec
T/F +385 (0)40 313 499
EMAIL mmc@mmc.hr
LJETNO RADNO VRIJEME: 1. travnja - 31. listopada
Ponedjeljak: od 10 do 20 sati
Utorak - Petak: od 8 do 20 sati
Subota - Nedjelja: od 10 do 18 sati
ZIMSKO RADNO VRIJEME: 1. studenog - 31. ožujka
Ponedjeljak: od 10 do 18 sati
Utorak - Petak: od 8 do 18 sati
Subota - Nedjelja: od 10 do 14 sati
Blagdanima i državnim praznicima muzej je zatvoren. Rad s korisnicima je od ponedjeljka do petka u razdoblju od 9 do 14 sati, uz prethodnu najavu i dogovor s kustosima pojedinoga odjela.
PRATITE MMČ NA