Muzejske priče
Povijesni razvoj grba obitelji Zrinski
Admin | 18.01.2015.

Obitelj Zrinski potječe od ogranka hrvatskog plemićkog roda Bribirski poteklog od loze Šubića iz Lučke županije odnosno šireg zadarskog zaleđa. Rod Šubića doživljava svoj uspon u XI. st. zaposjedanjem časti bribirskog župana, a sredinom XII. st. svoju su moć proširili na gotovo cijelu Hrvatsku, Dalmaciju, Bosnu i Hum te su dobili nasljedni banski položaj. Na pečatu Pavla I. Bribirskog iz druge pol. XII. st. najstariji je poznati grb Šubića u kojem je na crvenom štitu vodoravno polegnuto crno orlovo krilo s perjem okrenutim prema dolje.

Godine 1347. Grgur II. Bribirski je u ime svog nećaka Jurja III. predao Ljudevitu I. Anžuvincu posjede Ostrovicu s Lučkom županijom za utvrdu Zrin te posjede Pedalj i Stupnicu. Juraj i cijela ta grana obitelji nadalje nosi obiteljsko ime Zrinski, ali i dalje koriste stari plemenski grb. Knezovi Zrinski s vremenom su promijenili svoj grb. Na novcu koji su Zrinski kovali u prvoj pol. XVI. st., nadgrobnoj ploči Nikole III. kao i na pečatima Nikole IV. Zrinskog Sigetskog vidimo grb u kojem su na crvenom polju dva uspravna crna orlovska krila.

Kralj Ferdinand je Nikoli IV. u ime naknade za sredstva uložena u obranu zemlje (dug od 20 000 forinti) 1546. godine dao posjed Međimurje. Godine 15. travnja 1554. Zrinski od kralja dobivaju međimursko vlastelinstvo „za vječna vremena”, titulu grofova i novi grb. Dr. Ivan Bojničić 1923. godine donosi prijevod te isprave u kojoj se opisuje novi grb: „Onim dvjema crnim orlovskim krilima, koja tvoj djedovski i očinski grb pokazuje raširena i jedno prema drugom okrenuta, dodajemo također grb spomenutoga velemožnoga Gašpara Ernustha, koji je bez potomaka umro, te taj novi grb tebi i tvojim potomcima obojega spola dajemo i darujemo: Zid naime tvrđave sazidane od četverouglastog kamenja sa kruništem, nad kojim stoji toranj isto tako sagrađen te proviđen prozorima za strijeljanje. Nad vrhuncem tornja stoji na svakoj strani po jedna svijetla zvijezda. Sve to nalazi se u jednom crvenom štitu, razdijeljenom po sredi sa ravnom okomitom crtom, koji sadržaje na desnoj strani krila tvoga djedovskog grba, a na lijevoj opisani toranj, grb Gašpara Ernustha. Na štit postavljena je otvorena kaciga ukrašena sa kraljevskom krunom, na kojoj se vidi polovica zlatnog okrunjenog zmaja sa raširenim krilima i isplažnjenim jezikom, koji je također dio tvojega djedovskoga i očinskoga grba. Od kacige uz štit padaju zlatno-crvene vrpce ili plašt.“

Ovakav su grb grofovi Zrinski koristili do 1703. kad je smrću Ivana Antuna po muškoj lozi izumrla obitelj Zrinski.

Ana Šestak, viša kustosica

MUZEJ MEĐIMURJA ČAKOVEC
 
Trg Republike 5, 40000 Čakovec
T/F +385 (0)40 313 499
EMAIL mmc@mmc.hr
LJETNO RADNO VRIJEME: 1. travnja - 31. listopada
Ponedjeljak: od 10 do 20 sati
Utorak - Petak: od 8 do 20 sati
Subota - Nedjelja: od 10 do 18 sati
ZIMSKO RADNO VRIJEME: 1. studenog - 31. ožujka
Ponedjeljak: od 10 do 18 sati
Utorak - Petak: od 8 do 18 sati
Subota - Nedjelja: od 10 do 14 sati
Blagdanima i državnim praznicima muzej je zatvoren. Rad s korisnicima je od ponedjeljka do petka u razdoblju od 9 do 14 sati, uz prethodnu najavu i dogovor s kustosima pojedinoga odjela.
PRATITE MMČ NA