Arheološka izložba - Utvrda u srebrnoj žlici
Admin | 10. ožujka 2020.

UTVRDA U SREBRNOJ ŽLICI: PREGLED REZULTATA SUSTAVNIH ARHEOLOŠKIH ISKOPAVANJA I GEOFIZIČKIH ISTRAŽIVANJA NALAZIŠTA STARI GRAD ČAKOVEC U RAZDOBLJU OD 2013. DO 2018. GODINE

 

Stari grad Čakovec najvrjednije je nepokretno kulturno dobro Međimurja i jedan od najznačajnijih primjera graditeljske kulturne baštine u Hrvatskoj. Predstavlja jedinstven, višeslojno očuvan sklop plemićke stambene i obrambene arhitekture čiju je najstariju povijesnu jezgru činio srednjovjekovni burg, tijekom razdoblja ranoga novog vijeka preoblikovan u bastionsku utvrdu renesansnoga stila.

S namjerom stvaranja potpunije povijesne slike i objektivnije ocjene sadašnje spomeničke vrijednosti, Muzej Međimurja Čakovec je od 2013. godine organizator arheoloških istraživanja čakovečkoga Starog grada. Arheološki su radovi do 2018. godine obuhvaćali sustavna arheološka iskopavanja i geofizička istraživanja. Tako je predmetom sustavnih arheoloških iskopavanja u razdoblju od 2013. do 2018. godine bio: položaj zapadnoga bastiona i sjeveroistočnoga unutarnjeg opkopa uz istočnu fasu ulaznoga bastiona te položaj bedema i unutarnjega opkopa na jugozapadnom dijelu čakovečkoga Starog grada. Geofizička su istraživanja provedena na prostoru jugoistočnoga dvorišta utvrde i položaju jugoistočnih bedema, zatim na položaju sjeveroistočnoga unutarnjeg opkopa te jugozapadnoga unutarnjeg opkopa i bedema utvrde.

Sa svrhom upoznavanja šire javnosti s rezultatima arheoloških istraživanja provedenih na nalazištu Stari grad Čakovec u razdoblju od 2013. do 2018. godine, Muzej Međimurja Čakovec će krajem travnja organizirati otvorenje informativne arheološke izložbe pod nazivom Utvrda u srebrnoj žlici. Izložba će se sastojati od plakata koji će kroz niz tekstova, fotografija, planova i povijesnih prikaza sadržavati informacije o povijesti gradnje utvrde, tijeku arheoloških istraživanja te valorizaciji i interpretaciji njihovih rezultata a sve s ciljem popularizacije arheološke kulturne baštine. Posjetitelji će na izložbi imati priliku po prvi put vidjeti i rijedak nalaz srebrne žlice s urezanim grbom Zrinskih, otkrivene 2015. godine prilikom arheoloških iskopavanja sjevernoga opkopa. Ovaj izuzetan arheološki nalaz iz druge polovice 16. stoljeća, bio je osobno vlasništvo nekog od članova ove poznate plemićke obitelji, a ubraja se među najvrijedniju građu fundusa Muzeja Međimurja Čakovec.

Uz izložbu biti će organizirani i pedagoški programi, tj. kreativne i interaktivne radionice za osnovnoškolsku i srednjoškolsku djecu na temu graditeljskoga razvoja Staroga grada, te javno predavanje za građanstvo na temu rezultata višegodišnjih arheoloških istraživanja. Cilj je radionica na kreativan, popularan i interaktivan način djeci približiti graditeljsku povijest i vrijednost sklopa čakovečkoga Starog grada, a javnim predavanjem upoznati građanstvo s dosad postignutim rezultatima arheoloških sustavnih radova (BM).

organizator: Muzej Međimurja Čakovec
mjesto održavanja: Izložbeni salon Muzeja Međimurja Čakovec
vrijeme trajanja: 25. rujna (otvorenje u 19:00 sati) do 15. studenog 2020.

 
ARHIVA IZLOŽBI
MUZEJ MEĐIMURJA ČAKOVEC
 
Trg Republike 5, 40000 Čakovec
T/F +385 (0)40 313 499
EMAIL mmc@mmc.hr
LJETNO RADNO VRIJEME: 1. travnja - 31. listopada
Ponedjeljak: od 10 do 20 sati
Utorak - Petak: od 8 do 20 sati
Subota - Nedjelja: od 10 do 18 sati
ZIMSKO RADNO VRIJEME: 1. studenog - 31. ožujka
Ponedjeljak: od 10 do 18 sati
Utorak - Petak: od 8 do 18 sati
Subota - Nedjelja: od 10 do 14 sati
Blagdanima i državnim praznicima muzej je zatvoren. Rad s korisnicima je od ponedjeljka do petka u razdoblju od 9 do 14 sati, uz prethodnu najavu i dogovor s kustosima pojedinoga odjela.
PRATITE MMČ NA